Thư viện

Startup và kinh doanh nhỏ khác nhau ở điểm nào?

Startup là một cành cây, còn kinh doanh nhỏ là chiếc dù che. Bài viết sẽ giải nghĩa cho bạn tại sao lại như vậy?Để hiểu rõ hơn về điểm khác nhau giữa startup và kinh doanh nhỏ, tôi xin kể...