MỘT REAL-STARTUP ID MỞ RA VÔ VÀN LỢI ÍCH

Startup Journey

Doanh nhân với khởi nghiệp

Tuổi để khởi nghiệp

Tuổi tác có tác động gì tới sự thành công hay thất bại của một người khởi sự kinh doanh?

Nếu tôi sẽ tóm tắt tuổi tác ảnh hưởng thế nào đến thành công của tôi trong nhưng năm qua, tôi sẽ chia sẻ cho bạn như sau ....

>> Xem thêm